משחקי ספורט ותנועה

לימוד התנהגויות נכונות בדרך, התנהגויות בטוחות יותר, יכול להתרחש במרחב פתוח, מרחב שאפשר לדמות בו מצבי תנועה שונים. חצר בית הספר היא מקום טוב שאפשר לממש בה התנהגויות אלה תוך תרגולן במסגרת פעילויות תנועה וספורט במרחב הבית-ספרי. פעילויות תנועה וספורט במרחב מוגדר הן סוג של הדמיית המציאות בדרכים, והן מאפשרות משחק חופשי ותנועה בכיוונים שונים תוך בקרה. היות שהדרישות הפיזיות והקוגניטיביות להתנהלות מוצלחת בדרך – מורכבות, חשוב ללמדן לגילאים השונים. דרך טובה ללימוד ולאימון לקראת המימוש במציאות היא ההדמיה. פיתוח המיומנויות של התנהלות בדרכים יתבצע, אפוא בין השאר, באמצעות פעילויות תנועה וספורט
דילוג לתוכן